استفاده از سنگدانه‌های ضایعاتی در بتن به همراه نانو سیلیس
کد مقاله : 4486-IRAST
نویسندگان:
Pouyan Fakharian1، داود توکلی *2
1Ph.D. Candidate
2دانشگاه
چکیده مقاله:
با توجه به اهمیت محیط زیست به خصوص در دنیای امروز دفع مواد ضایعاتی یکی از الویت‌های پژوهشی و اجرایی است. یکی از روش‌های مناسب جهت استفاده و بازیافت مواد ضایعاتی استفاده از این مواد در بتن است. در این مطالعه سه دسته ضایعات شامل ضایعات کاشی‌های سرامیکی، ضایعات چینی بهداشتی و ضایعات آجر رسی مد نظر قرار گرفته شده است. برای این منظور مواد ضایعاتی ذکر شده از کارخانه‌های مربوط تهیه و سپس در آزمایشگاه خرد شده تا در محدوده‌ی دانه‏بندی استاندارد قرار بگیرد. سپس آزمایش‏های فیزیکی و شیمیایی لازم بر روی ماسه‏های ضایعاتی انجام شده و سپس به عنوان جایگزین ماسه در دو مقدار 25 و 50 درصد در بتن مورد استفاده قرار گرفتند. در فاز بعدی کار برای نمونه‏های حاوی 50 درصد ماسه با توجه به احتمال کاهش خواص مطلوب بتن از نانو سیلیس جهت بهبود خواص بتن در طرح‏های ذکر شده استفاده شده است. نتایج به خوبی نشان می‌دهد که با توجه به برخی اثرات مثبت این مواد در بتن و همچنین مصرف ضایعات بدون استفاده در بتن، این ضایعات می‌تواند گزینه‌ی مناسبی جهت استفاده در بتن باشد و می‏توان گفت استفاده از این ضایعات در بتن اقدامی در جهت توسعه پایدار است.
کلیدواژه ها:
بتن، ضایعات، توسعه پایدار، نانو سیلیس، سنگدانه
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است