اخلاق محیط زیستی عمرانی و نقش آن در اخلاق مهندسی
کد مقاله : 4478-IRAST
نویسندگان:
سیداحسان دلبری *1، نادر برهمند2
1دانشجوی دکترای گروه مهندسی عمران-سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان، لارستان، ایران
2استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان، لارستان، ایران
چکیده مقاله:
تامین آسایش، رفاه و شادی جامعه و مردم همیشه از چالش های پیش روی حکومت ها بوده است. در این میان مهندسان با فراگیری دانش و کسب تجربه می توانند نقش پررنگی را ایفا کنند. از طرفی با توجه افزایش قارچ گونه محیط های آکادمیک و پرورش گلخانه ای مهندسین، عدم توجه به اصول اخلاقی می توانند خسارت جبران ناپذیری بر وضعیت فعلی و محیط زیست آینده کشورمان داشته باشد. در این میان یکی از راهکارها توجه به ضرورت سیاست گذاری و برنامه ریزی در جهت رعایت اخلاق حرفه ای در مهندسی را آشکار می سازد. مجامع حرفه ای مهندسی جهان از سال های آغارین قرن نوزدهم با رویکردی جدید به مقوله اخلاق در مهندسی پرداخته و به منظور دسترسی مهندسین به دستور العمل ها و راهکارهای اخلاقی درحرفه مهندسی ، اقدام به تدوین آیین نامه های اخلاقی نموده اند. این در حالیست که در کشور ما مرجعی به طور خاص به منظور رعایت اخلاق حرفه ای و صنفی تدوین نشده است.
تکنولوژی تاثیر عمیق و نافذی در جهان معاصر دارد و مهندسان نقشی محوری در تمام جنبه های توسعه ی تکنولوژیکی دارند . برای در حد اعلا نگاه داشتن ایمنی، سلامت و رفاه جامعه، مهندسان باید تعهد اخلاقی داشته باشند و به ابزارهایی مجهز باشند تا بتوانند با مسائل دشوار اخلاقی که با آنها مواجه می شوند دست و پنجه نرم کنند.
کلیدواژه ها:
آسایش، مهندسی، محیط زیست، جامعه، اخلاقی .
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است