تاثیرنسبت جایگزینی سرامیک در مشخصات مکانیکی و دوام بتن های بازیافتی
کد مقاله : 4473-IRAST
نویسندگان:
مهدی رضایی *1، مهدیار وحدانی2
1Faculty Member
2دانشگاه مراغه،مراغه،ایران
چکیده مقاله:
صنعت ساختمان مصرف کننده بزرگ منابع طبیعی ودر عین حال تولید کننده ضایعات محسوب می شود استفاده مجدد از ضایعات ساختمانی می تواند به ذخیره ونگهداری منابع طبیعی کمک کند و نیز الودگی محیط زیست را کاهش دهد. در این تحقیق خصوصیات بتن بازیافتی ساخته شده با سرامیک به عنوان جابگزین شن شامل مقاومت فشاری، مقاومت کششی،مقاومت الکتریکی‌ و مقاومت در برابر مواد اسیدی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در ساخت بتن بازیافتی تصمیم گرفته شد که از سرامیک ضایعاتی به عنوان شن با درصد جایگزینی متفاوت و از میکرو سیلیس به عنوان پوزولان استفاده شود با توجه به نتایج ازمایش های صورت گرفته می توان به این نتیجه رسید که افزودن سرامیک ضایعاتی به بتن تا 20 درصد جایگزینی با شن باعت افزایش مقاومت فشاری و کاهش هزینه های‌ساخت بتن میشود و استفاده از میکرو سیلیس علاوه بر افزایش مقاومت فشاری باعث افزایش دوام بتن در برابر اسید می‌شود
کلیدواژه ها:
مقاومت فشاری، مقاومت کششی، بتن بازیافتی‌، سرامیک، مدول الاستسیته، اسلامپ
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است