ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای و مقاوم سازی ساختمان بتن آرمه 15 طبقه
کد مقاله : 4472-IRAST
نویسندگان:
محمد حسین احمدی *1، فریبرز ناطقی الهی2، محیا مقدسی3
1پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله
3پژوهشگاه بین المللی زلزله
چکیده مقاله:
در زلزله های گذشته خسارات جانی و مالی فراوانی به سازه های موجود وارد شده است. لذا مقاوم سازی و بهسازی این سازه ها پیش از وقوع زلزله و جلوگیری از آسیب پذیری آنها امری مهم و ضروری می باشد. در این راستا ارزیابی آسیب پذیری سازه ها تحت زمین لرزه های رخ داده می تواند منجر به کاهش صدمات و خسارات گردد. در این مقاله یک ساختمان 15 طبقه بتن آرمه که به علت تغییر کاربری از مسکونی به بیمارستان پاسخگوی نیاز لرزه ای سازه نبوده، مورد تحلیل و ارزیابی لرزه ای قرار می گیرد. همچنین به دلیل ضعف های طراحی و اجرایی مشاهده شده در سازه، این ساختمان دچار مشکلاتی شده است. به همین دلیل بهره برداری مجدد آن با کاربری جدید نیازمند مقاوم سازی خواهد بود. به منظور ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای تحت اثر بارهای ثقلی و لرزه ای جدید، سازه در نرم افزار OPENSEES به روش ماکرو مدلسازی شده و تحت 7 شتاب نگاشت تحلیل دینامیکی غیر خطی انجام خواهد شد. همچنین برای اختصاص رفتار مصالح اعضای سازه ای، آزمایش های مخرب و غیرمخرب انجام شده و مقاومت مصالح تعیین گردیده اند. روش مقاوم سازی استفاده شده در این ساختمان به منظور افزایش سختی، مقاومت و شکل پذیری سازه، روش تلفیقی بوده و در آن از ژاکت بتنی و فولادی، اضافه کردن دیوار برشی بهره گرفته شده است. با بهسازی و مقاوم سازی این ساختمان رفتار لرزه ای سازه در محدوده مجاز آیین نامه ای بهبود یافته و قابلیت بهره برداری مجدد را دارد.
کلیدواژه ها:
بهسازی لرزه ای، تحلیل دینامیکی غیرخطی، ساختمان بتن آرمه، مدلسازی ماکرو
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است