بررسی ظرفیت لرزه ای بادبند های کمانش تاب در مقایسه با بادبند همگرا در سازه های فولادی نامنظم (طبقه نرم) با استفاده از روش پوش اور
کد مقاله : 4447-IRAST
نویسندگان:
محسن عربی *
عصر تخصص سازه
چکیده مقاله:
در طراحی کلاسیک جهت مقاوم کردن سازه ها در برابر نیروهای زلزله و باد از بادبندها و قاب های خمشی به عنوان سیستم مقاوم جانبی استفاده می شود حال آنکه بسیاری از نقایص مهاربندهای معمول نتیجه اختلاف بین ظرفیت کششی و فشاری این مهاربندها و زوال در آن ها تحت بارگذاری چرخه ای می باشد. نوع خاصی از میراگرهای هیسترزیس تحت عنوان بادبندهای کمانش ناپذیر سعی در رفع این نواقص نموده اند و به عنوان یک مستهلک کننده انرژی سبب کاهش آسیب های لرزه ای سازه و نیز رفتار بهینه آن می گردند. این نوع بادبندها قابلیت جذب انرژی بیشتری دارند و در نتیجه مقدار عمده ای از انرژی لرزه ای بارهای جانبی را جذب می کنند لذا انرژی جذب شده توسط سایر المان ها را کاهش می دهند و از آسیب رسیدن به سایر المان های سازه جلوگیری نموده و همچون یک فیوز برای سازه عمل می کند. در این راستا با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی و آنالیز پوش اور به بررسی و مقایسه رفتار لرزه ای قاب خمشی فولادی با مهاربندی همگرا و قاب خمشی فولادی با مهاربندی کمانش ناپذیر در ساختمان های معمولی و ساختمان های نامنظم (وجود طبقه نرم) پرداخته شده است و ظرفیت های لرزه ای سازه ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند.
کلیدواژه ها:
مهاربند کمانش ناپذیر، ساختمان نامنظم، طبقه نرم، آنالیز پوش اور.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است