اثرات باکتری در بهبود خواص بتن
کد مقاله : 4437-IRAST
نویسندگان:
پگاه زارع *1، پریسا صالحی1، هوشنگ دباغ2
1دانشجو کارشناسی ارشد عمران
2هیت علمی
چکیده مقاله:
بتن به طور گسترده در صنعت ساخت و ساز در سراسر جهان استفاده می‌شود. با گذشت زمان ترک‌هایی در سازه بتنی به وجود می‌آید که زمینه‌‌ی نفوذ آب یا یون‌های زیان آور را فراهم می‌کند. برای جلوگیری از ایجاد ترک‌ها که یکی از معایب اصلی بتن به شمار می‌آید. می‌توان از فناوری‌هایی بر پایه‌ی استفاده از رسوب کلسیت تحریک شده با باکتری که به اختصارMICP نامیده می‌شود، استفاده کرد در این روش از باکتری‌های مناسب به عنوان کاتالیست‌های مبتنی بر شیمی؛ در جهت ترمیم ترک‌ها و کاهش نفوذذیری بتن استفاده شده است و موجب افزایش عمر بتن می گردد. استفاده از این تکنیک در بتن منجر به ایجاد پتانسیل جدیدی برای انجام ابداعات در زمینه‌ی تولید نوع جدیدی از بتن که تحت اثر عامل زیستی که دوست‌دار محیط زیستی می‌باشد به عنوان بتن باکتریایی نامیده شده است. در این راستا تحقیقات گسترده‌ای صورت گرفته است. از جمله می‌توان به نقش باکتری در پر‌کردن خلل و فرج بتن که افزایش مقاومت و کاهش درصد جذب آب را به همراه دارد اشاره کرد. در تحقیق حاضر مروری بر تاریخچه‌ی شروع و توسعه‌ی این فناوری و جایگاه حال و آینده آن خواهد شد.
کلیدواژه ها:
بتن باکتریایی، بتن خودترمیم، رسوب کلسیت، دوام.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است