انتخاب سیستم بهینه سازه‌ای در طراحی ساختمان فولادی 6 طبقه
کد مقاله : 4412-IRAST (R5)
نویسندگان:
سهیل سبزواری *1، محمدعلی کافی2
1دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
2استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه سمنان
چکیده مقاله:
یکی از عوامل موثر و قابل توجه در طراحی، بهینه بودن سازه از لحاظ اقتصادی در کنار رعایت ضوابط طراحی است. به طوری که انتخاب درست سیستمم سازه‌ای می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش میزان مصرف فولاد در سازه‌های فولادی داشته باشد. علاوه بر اینکه انتخاب یک سیستم سازه‌ای در میزان فولاد مصرفی تاثیرگذار است، ضریب زلزله و از طرفی برش پایه وارد شده به سازه را نیز تحت تاثیر قرار داده که کاهش آن باعث کاهش وزن فولاد مصرفی می‌گردد. در این مقاله به بررسی سه سیستم سازه‌ای قاب خمشی فولادی ویژه (SMF)، مهاربندی همگرای ویژه فولادی (CBEF) و مهاربندی واگرای ویژه فولادی (EBF) پرداخته شده است. در روند پژوهش تاثیر هر کدام از سیستم‌های سازه‌ای بر مقدار دریفت سازه، ضریب زلزه، مقدار برش پایه وارد بر سازه، میزان فولاد مصرفی و وزن کلی سازه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل شده در بررسی سیستم‌های سازه‌ای مذکور نشان می‌دهد که سیستم‌ سازه‌ای قاب ساختمانی با مهاربندی واگرای ویژه فولادی از عملکرد بهینه‌تری نسبت به سایر سیستم‌های سازه‌ای برخوردار است. چرا که این سیستم سازه‌ای با داشتن ضریب زلزله کمتری نسبت به سیستم سازه‌ای قاب ساختمانی با مهاربند همگرای ویژه، برش پایه کمتری دارد و از طرفی انتخاب این سیستم سازه‌ای مقدار مجاز دریفت را افزایش داده که هر دو مورد باعث کاهش میزان فولاد مصرفی در سازه می‌گردد.
کلیدواژه ها:
سیستم بهینه سازه‌ای، قاب خمشی ویژه (SMF)، مهاربندی همگرای ویژه فولادی (CBEF)، مهاربندی واگرای ویژه فولادی (EBF)
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است