بررسی تاثیر ضخامت و ابعاد میراگرهای T-ADAS در قاب 3 طبقه با مهاربند شورن تحت بارگذاری بارافزون و چرخه ای
کد مقاله : 4359-IRAST (R2)
نویسندگان:
عرفان نجف *1، مهشید نقی پور2، محمود حسینی3
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
2دانشجوی کارشناسی ارشد عمران،واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
3عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران،واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
چکیده مقاله:
میراگرهای فلزی جاری شونده با تمرکزخسارت درخود، سایر اعضای اصلی سازه را در محدوده الاستیک نگاه داشته و پاسخ های دینامیکی سازه را کاهش میدهند پیشرفت های امروزی در زمینه میراگرها، کارایی مناسب آنها را در ساختار سازه های جدید و مقاوم سازی سازه های موجود به اثبات رسانده است. میراگرهای تشکیل‌شده از ورق مثلثی(TADAS) ، نوعی از ابزارهای اتلاف انرژی می‌باشند که با قرارگیری در حد واسط مهاربندهای شورن و تیر موجب اتلاف انرژی ناشی از زلزله خواهند شد. به دلیل هندسه‌ی خاص این ورق‌های مثلثی‌شکل، تسلیم خمشی یکنواختی در طول آن اتفاق خواهد افتاد که این روند تسلیم موجب افزایش عملکرد میراگر خواهد شد. در این مقاله در یک قاب فولادی 3 طبقه با مهاربند شورون از میراگر تسلیم شونده مثلثی شکل استفاده شده است. این قاب با نرم افزار اجزاء محدود آباکوس مدلسازی شده و از 6 دستۀ مختلف ویژگیهای میراگر از لحاظ ابعاد و هندسه استفاده شده است. سپس این قابها تحت بارگذاری چرخه ای و بار افزون قرار گرفته و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهند که در تعداد کم میراگرها اگر ضخامت ورقها را کم کنیم عملکرد میراگر بدتر میشود اما در تعداد بالا با کم کردن ضخامت عملکرد میراگر بهتر میشود
کلیدواژه ها:
میراگر تسلیم شونده، مهاربند شورون،جذب انرژی،آباکوس
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است