بررسی سیستم تصمیم یار در بهینه سازی پروژه های عمرانی
کد مقاله : 4303-IRAST
نویسندگان:
شیما گائینی *1، محسن محرمی2
1کارشناس ارشد نرم افزار، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی ملارد، ایران
2عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی ملارد، ایران
چکیده مقاله:
کندی و عدم پیشرفت در اجرای پروژه‌های عمرانی شهری که سبب عدم ایجاد مدیریت شهری پایدار می‌گردد، حاکی از وجود موانع و مشکلات ریشه‌ای در اجرای طرح‌های ارزشمند شهری می‌باشد که بازسازی و توسعه فضای شهری را به‌طورجدی در معرض تهدید قرار می‌دهد که از آن می‌توان به‌عنوان بحران پروژه‌های عمرانی نام برد. عمده‌ترین معضلی که اغلب پروژه‌های بزرگ عمرانی با آن مواجه خواهند بود تأخیر در فازهای مختلف و اتمام کار پروژه می‌باشد. ازاین‌رو مدیریت و پردازش اطلاعات در پیش‌بینی روند کار پروژه‌های عمرانی با استفاده از داده‌های اطلاعاتی درنتیجه پشتیبانی در اتخاذ سیاست و تصمیم درست برای مدیران بسیار حائز اهمیت می‌باشد، در این مقاله به کاربرد روش تصمیم‌یار CPM برای پشتیبانی تصمیم در مدیریت پروژه احداث تقاطع غیر هم‌سطح حسین‌آباد (پروژه بازگشایی محور شمالی بلوار ولیعصر با راه‌آهن تهران-تبریز) پرداخته‌شده است. در روند پژوهش روش CPM و استفاده از نرم‌افزار MSP برای پیاده‌سازی اطلاعات پروژه عمرانی انتخاب گردید که نتیجه آن تعیین زمان انجام پروژه، منابع موردنیاز، هزینه انجام کار بوده است. در این تحقیق با کمک سیستم تصمیم‌یار، مشکلات و منابع موردنیاز پروژه قبل از فاز اجرا مشخص و نقاط بحرانی آن تعیین گردید.
کلیدواژه ها:
نرم‌افزار MSP، سیستم تصمیم‌یار CPM، پروژه‌های عمرانی، مدیریت هزینه و زمان.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است