بررسی رفتار غیرخطی اتصال تیر به ستون بتنی تقویت شده با ورق کامپوزیت
کد مقاله : 4290-IRAST (R1)
نویسندگان:
غلامعلی سعادت1، سید اسماعیل محمدیان یاسوج *2
1دانشجوی دانشگاه آزاد نجف آباد
2عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
چکیده مقاله:
بسیاری از سازه‌ها، بر اساس آیین‌نامه‌های جدید طراحی، در برابر زلزله از ایمنی کافی برخوردار نیستند؛ بنابراین ترمیم و محافظت از سازه‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است. جایگزینی کلی سازه نیز مستلزم تحمل بار مالی شدید بوده و در صورتی‌که ترمیم امکان‌پذیر باشد باعث حفظ منابع خواهد شد. در آیین‌نامه‌های طراحی لرزه‌ای، فلسفه طراحی برمبنایی استوار است که اتصالات آن‌قدر مقاوم باشند تا ایجاد مفصل پلاستیک در تیرها ممکن شود. موفقیت در مقاوم‌سازی منوط به بهره‌بردن از فنون و مهارت‌های نوین است. در میان این نوآوری‌ها، ورق‌های پلیمری تقویت‌شده با الیاف FRPیا به شکل ساده‌تر ورق‌های کامپوزیت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است که در سال‌های اخیر دریچه‌ای نو پیش‌روی مهندسان گشوده است. در پژوهش پیش‌رو ساخت مدل‌ها بر اساس ضوابط آرماتورگذاری مبحث نهم مقررات ملی و با دو حالت شکل‌پذیری متوسط و بالا می‌باشد. به‌طورکلی شانزده نمونه تحلیلی با نرم‌افزار ABAQUS مطابق با مدل‌های تجربی ساخته شده براساس مطالعه‌ی آزمایشگاهی در پژوهش‌های قبلی ایجاد شد و مورد بررسی قرار گرفت. افزایش شکل‌پذیری نمونه‌ها تا میزان ده برابر در نمونه‌های دارای تقویت مورب به همراه FRP و چهار برابر در نمونه‌هایی که تنها دارای تقویت FRP هستند، مشاهده شد. تقویت اتصال در نمونه‌هایی که مقاومت بتن بالا باشد، تأثیر چشمگیری بر افزایش شکل‌پذیری اتصال بر جای نگذاشت؛ به عبارت بهتر، مقاومت بتن آن‌قدر بالا بوده که اجازه شکل‌گیری مکانیزم عمل کردی به‌صورت فیوز را به میلگردهای مورب در ناحیه اتصال نداده و شکست بتن درجایی رخ داده که برای وقوع این مکانیزم خیلی دیر بوده است.
کلیدواژه ها:
مفصل پلاستیک، اتصال تیر ستون، مقاوم سازی اتصالات، FRP
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است