بررسی اثرات انفجار سطحی بر روی سازه‎های مدفون در زیر رودخانه، مطالعه موردی تونل متروی اهواز
کد مقاله : 4231-IRAST (R2)
نویسندگان:
علی نجفی *1، ایرج رسولان2
1دانشجو
2استاد
چکیده مقاله:
سازه‎های زیرزمینی علاوه بر تمامی کاربردهای معمول خود، در زمان جنگ و هنگام حملات هوایی و موشکی به عنوان پناهگاه برای حفظ جان انسان‎ها و حفاظت از تجهیزات مهم مورد استفاده قرار می گیرند، مانند ایستگاه‎های مترو مسکو که به موزه زیرزمینی معروفند. متروها یکی از مراکز تجمع شهروندان بوده که در نتیجه می توانند یکی از بهترین اهداف حملات محسوب شوند.
بنابراین بررسی رفتار سازه‎های زیرزمینی در برابر انفجار اهمیت زیادی دارد و در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مسیر خط یک قطار شهری اهواز به طول تقریبی 23 کیلومتر دارای 23 ایستگاه می‎باشد که شمال شرق اهواز را با عبور از مرکز شهر و رودخانه کارون به جنوب غرب اهواز متصل می‎نماید. بخشی از تونل مترو اهواز که از زیر رودخانه کارون عبور می‎کند به دلیل آنکه از زیر آب و خاک عبور می‎‎کند قسمت مهم و بحرانی این خط قطار شهری است[1]. در صورتی که موشک‎های زمین نفوذ به تونل نزدیک شوند و اتصالات بیت سگمنت‎ها را تخریب کنند، آب به داخل تونل نفوذ خواهد کرد و ضمن برجای گذاشتن خسارت جانی باعث مختل شدن کل سیستم قطار شهری می‎شود.
با توجه به اهمیت بالای این بخش از تونل در این پژوهش قصد بررسی مطالعه موردی آن تحت انفجار خارج از تونل را خواهیم داشت.
کلیدواژه ها:
سازه، انفجار ، تونل، بتن، مدفون
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است