تحلیل عددی سه‌بعدی مقاومت نهایی تیر خمیده افقی مرکب ساندویچ‌پانل با هسته فوم
کد مقاله : 4170-IRAST (R1)
نویسندگان:
رضا سواری *1، محمدحسن کدیور2
1دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی پردیس علوم و تحقیقات فارس، فارس، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران
2استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
چکیده مقاله:
امروزه تیرهای خمیده به طور گسترده‌ای در شاخه‌های متعددی ساختمان از جمله در گوشه‌های لبه‌گرد، بالکن‌های دایره‌ای و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد و کامپوزیتها هم به علت مقاومت بالا نسبت به وزن آنها در صنایع مختلف از جمله صنعت ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تحقیق، به بررسی مقاومت نهایی تیر خمیده افقی کامپوزیت ساندویچی با هسته فوم با بارگذاری درون صفحه عرضی و به صورت سه‌بعدی المان محدودی پرداخته شده است. تیر خمیده افقی مرکب ساندویچ‌پانل با هستـه فوم بوده است که شامل هسته فوم از جنس Divinycell H250 و رویه‌های فوقانی و تحتانی هر یک به تعداد 10 لایه از مصالح کربن مسلح‌شده با اپـوکسی بوده که ضخامت هر لایه کامپوزیت نیز 0.5 میلیمتر بوده است. تیر مذکور شامل لایه‌های کربن اپوکسی ارتوتروپیک با رویه‌های فوقانی و تحتانی و فوم با قابلیت له‌شدگی در مرکز می‌باشد. ترتیب و تقارن لایه‌ها تغییر کرده و ظرفیت باربری و مودهای گسیختگی مورد مطالعه قرار گرفته است. مودهای گسیختگی کششی ماتریس در گسیختگی لایه‌های اولیه مشاهده گردیده و سپس مودهای گسیختگی دیگر اتفاق افتاده است. ترتیب توالی لایه‌ها تأثیر بسیاری بر ظرفیت باربری و نیز مودهای گسیختگی لایه‌ها دارد.
کلیدواژه ها:
تیر خمیده افقی، ساندویچ‌پانل، المان محدود، ظرفیت باربری، معیار گسیختگی هاشین.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است