ارزیابی رفتار قاب‌های دارای مهاربند فولادی مجهز به پانل برشی
کد مقاله : 4139-IRAST (R1)
نویسندگان:
علی گل افشار *1، حمید رضا یغمائیان2
1عضو هیئت علمی
2دانش آموخته
چکیده مقاله:
این مقاله به ارزیابی عملکرد یک سیستم جدید مهاربند شکل پذیر فولادی مقاوم در برابر زلزله، که به نام پانل (چشمه) برشی شکل پذیر مهاربندی شده معروف است پرداخته است؛ این سیستم می‌تواند به منظور بهبود مقاومت جانبی لازم در ساختمان‌های با قاب فولادی مهاربندی شده در نواحی لرزه ای بالا بکار رود. این سیستم متشکل از پانل برشی مستطیلی درگیر است که توسط چهارمهاربند کوتاه به قاب متصل است. به عنوان یک جایگزین مقرون به صرفه نسبت به سیستم‌های مهاربندی پرهزینه خواهد بود، در حالیکه کنترل طراحی را افزایش داده و دارای سطوح عملکردی مشابه با آن سیستم‌ها است. به منظور صحت سنجی نتایج این مطالعه محاسباتی، یک برنامه آزمایشگاهی بر روی قاب فولادی مهاربندی شده با سیستم و با نصف مقیاس واقعی قاب انجام گرفته است. اطلاعات برنامه فوق سپس به منظور تایید دقت نتایج بدست آمده از مدل المان محدود سه بعدی، که در ادامه برای محاسبه پاسخ سیستم‌های بکار خواهد رفت، مورد استفاده قرار گرفته بودند. این مطالعه نشان می‌دهد که پانل برشی شکل پذیر مهاربندی شده توانایی ارائه سطح بالایی از شکل پذیری را دارد و می‌تواند در حقیقت یک طرح با دوام و به صرفه در ساختمان با مقاوم جانبی کافی را ارائه دهد.
کلیدواژه ها:
مهار بند فولادى، پانل برشى، قاب فولادى داراى مهار بند ، بار گذارى چرخه اى
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است