بهبود خواص بتن با استفاده ازنانو ذرات گرافن و مشتقات آن
کد مقاله : 4125-IRAST (R3)
نویسندگان:
نفیسه عین افشار *1، الهام عین افشار2، مجتبی لزگی نظرگاه3
1دانشجوی کارشناسی ارشد عمران
2دکتری شیمی کاربردی
3دانشیار دانشکده مهندسی عمران
چکیده مقاله:
بتن یکی از مصالح کامپوزیتی و چند فازی مرکب است که فناوری امید بخش نانو، قدری دیرتر به قلمرو آن نفوذ کرده‌است. خواص، رفتار و عملکرد بتن به نانو مواد تشکیل دهنده بتن و سیمان آن که چسبندگی، پیوستگی و یکپارچگی را بوجود می آورد، بستگی دارد. افزودن مواد نانو به سیمان، می‌تواند ویژگی‌های عملکردی آن را ارتقا دهد. روشن‌ترین مسیری که در استفاده از نانو مواد در بهبود بتن وجود دارد؛ در مراحل ساخت خود بتن یعنی ایجاد سهولت در فرایند ساخت و همچنین ویژگی‌های نهایی بتن سخت شده‌است. فناوری نانو این مزیت را دارد که با اصلاح ضعف‌ها، مشکلاتی در زمینه‌های دیگر بتن ایجاد نمی‌کند. تحقیقات بسیاری در زمینه بکارگیری فناوری نانو در ساختمانهای بتنی جهت بهبود خواص مکانیکی ملات سیمان و در نتیجه بتن‌های اصلاح‌شده در حال انجام است. در این تحقیق افزودنی‌های مناسب، در محدوده نانو بر پایه گرافن اکساید را مورد توجه قرار داده و به بحث وبررسی آنها می‌پردازیم. نتایج تحقیقات انجام گرفته نشان می‌دهد که بهره‌گیری از ذرات در مقیاس نانو و حضور گرافن در ملات سیمان و ساختار بتن باعث بهبود چشمگیری در خواص مکانیکی و کیفیت بتن می‌شود: از جمله افزایش مقاومت فشاری و مقاومت پیچشی و بهبود خواص حرارتی.
کلیدواژه ها:
نانو ذرات، گرافن، بتن، مقاومت فشاری، مقاومت خمشی.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است