بررسی سیستم دیوار برشی فولادی و نقش آن در ساختمان
کد مقاله : 4082-IRAST (R2)
نویسندگان:
محمد کوهی *1، محمد کرمی2
1دانشگاه پیام نور
2دانشگاه آیت اله بروجردی
چکیده مقاله:
استفاده از سیستم دیوارهای برشی فولادی در ساخت، مقاوم سازی و تقویت ساختمان ها به دلیل مزایایی همچون هزینه ساخت کم، نصب سریع، پتانسیل جذب انرژی بالا و رفتار خوب آن به سرعت رو به گسترش می باشد. ایده استفاده از دیوار برشی فولادی، به عنوان یک سیستم مقاوم در برابر بار جانبی در طراحی و تقویت ساختمان ها ، بیش از سه دهه است که مورد توجه پژوهشگران و طراحان قرار گرفته است. از مزایای این سیستم شکل پذیری و جذب انرژی بالا، سختی برشی بالا در مقایسه با سایر سیستم های مقاوم جانبی، رفتار مناسب در برابر کمانش و پس کمانش را می توان نام برد. دیوارهای برشی فولادی به دو صورت سخت شده و سخت نشده به کار می روند. در نوع سخت شده از کمانش قبل از جاری شدن جلوگیری می شود. در حالی که در نوع دیگر، کمانش به سرعت روی می دهد، به طوری که می توان از ظرفیت دیوار قبل از کمانش صرف نظر نمود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که دیوار برشی فولادی مزایای زیادی دارد. از مزایای استفاده از دیوارهای برشی را می‌توان به صورت زیر برشمرد: افزایش چشمگیر سختی ساختمان به نحوی که بر اثرات ثانویه نقش موثری دارد. این مزیت خود به خود موجب افزایش درجه ایمنی در مقابل شکست یا ریزش ساختمان می‌شود. کاهش قابل ملاحظه خسارت به عناصر غیرسازه‌ای که در اکثر موارد هزینه آن‌ها کمتر از هزینه اعضای سازه‌ای نیست.
کلیدواژه ها:
دیوار برشی فولادی، نقش، ساختمان، زلزله.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است