بررسی تاثیر ضخامت دیوار برشی فولادی در عکس العمل برابر انفجار
کد مقاله : 4081-IRAST (R2)
نویسندگان:
محمد کوهی *1، محمد کرمی2
1دانشگاه پیام نور
2دانشگاه آیت اله بروجردی
چکیده مقاله:
با نیروهای جانبی مؤثر بر یک سازه (در اثر باد یا زلزله) به طرق مختلف مقابله می‌شود که اثر انفجار بر ساختمان‌ها از سایر اثرات وارد بر آن‌ها کاملاً متفاوت است. ویژگی اثر انفجار در این است که نیروهای ناشی از آن به‌مراتب شدیدتر و پیچیده‌تر از سایر نیروهای مؤثر می‌باشند. پس از بالا گرفتن موج حملات تروریستی و خسارات جانی و مالی ناشی از این حملات که در دهه‌های اخیر بسیار شایع شده‌اند، بررسی اثرات انفجار و آثار مخرب آن بر ساختمان مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این تحقیق رفتار دیوار برشی فولادی در قاب تحت اثر انفجار مورد ارزیابی قرار می گیرد و ازآنجا که روش های عددی برای مدلسازی و شبیه سازی جهت کاهش هزینه های آزمایش مورد توجه می‌باشند در این تحقیق از روش عددی مورد استفاده قرار می گیرد. دریک فاصله ثابت محل انفجار از دیوار و وزن ثابت بمب ، با افزایش ضخامت ورق فولادی ، تغییرمکان ، تنش و کرنش اصلی مرکز دیوار کاهش می یابد
کلیدواژه ها:
دیواربرشی فولادی، ضخامت، انفجار، عکس العمل.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است