بررسی رفتار دیوار بتن مسلح تحت انفجار آر پی جی
کد مقاله : 4074-IRAST (R1)
نویسندگان:
صابر درویش مسلک *
کارشناس سازه
چکیده مقاله:
یکی از مباحث قابل اهمیت در بحث پدافند غیر عامل ساخت ساختمان های ایمن و مقاوم در مقابل حملات تروریستی و حفظ جان پرسنل است که علاوه بر حفظ امنیت پرسنل، می تواند از اسناد، زیرساخت ها و منابع نیروهای مسلح محافظت نماید. در این پروژه پاسگاه مرزی مطابق آنچه نقشه های اجرایی ارائه شده بود، پس از بررسی و مطالعه در حمله های تروریستی در منطقه پر احتمال ترین سلاح مخرب مورد کاربرد آر پی جی 7 شناسایی گردید و قوی ترین گلوله به بحرانی ترین دیوار در ساختمان که هم به لحاظ ارتفاعی و هم به لحاظ بارگذاری بیشترین سهم را داراست، اعمال شد. پس از انفجار گلوله آر پی جی، به بررسی دیوار بتنی پرداخته شد؛ با مطالعه بر روی دیوار مشخص گردید قسمت های بیرونی دیوار در چند نقطه به حالت پلاستیک خود رسیده اند و اثر برخورد نیز تا حدی به این پلاستیک شدگی کمک نموده است لیکن تاثیر ضربه بیشتر در محل برخورد مشاهده می شود. در سمت دیگر دیوار که داخل ساختمان است، تمامی قسمت ها در حالت عادی قرار دارند جز در یک نقطه و آن هم قسمتی است که گلوله در عمق دیوار نفوذ نموده است به مقدار اندکی شروع به کرنش های پلاستیک نموده است. از این موضوع می توان نتیجه گرفت که عدم وجود کرنش های زیاد پلاستیک و عدم تخریب این ناحیه پایداری و سلامت دیوار را تضمین نموده است.
کلیدواژه ها:
دیوار بتن مسلح، بار انفجار، آباکوس، پدافند غیرعامل
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است