اثر ضایعات گرانیتی در خواص بتن پودری
کد مقاله : 4072-IRAST
نویسندگان:
مهدیه محمدی پارام *1، عبدالله کیوانی2
1مهندسی عمران
2استاد
چکیده مقاله:
در سال های اخیر توسعه های زیادی در زمینه ساخت بتن های با و مقاومت بالا صورت پذیرفته است. از جمله بتن های فوق توانمند می توان به بتن پودری واکنش پذیر(Reactive powder concrete) اشاره کرد. مصالح تشکیل دهنده بتن یکی از عوامل تأثیرگذار بر خواص آن می باشد. پودر گرانیت می تواند به عنوان یک ماده جایگزین برای شن و ماسه رودخانه ای و کوهی در بتن شناخته شود. استفاده از پودر گرانیت در ساخت بتن های با مقاومت بالا می تواند این ماده بی مصرف را به یک منبع ارزشمند تبدیل کرده و به حفظ محیط زیست نیز کمک کند. هدف اصلی این مطالعه تجربی دست یابی به فن آوری تولید RPCبا استفاده از پودر حاصل از نخاله های پودری سنگ گرانیت در کارگاههای سنگ بری به عنوان یک ماده جایگزین برای ریزسنگدانه های طبیعی در تولید بتن است. مطالعات آزمایشگاهی نشان می دهد که با جایگزینی 75% پودر گرانیت با سنگدانه های طبیعی، بیش ترین مقاومت فشاری برای بتن پودری حاصل می شود که مقدار این مقاومت بیشینه 105 مگاپاسکال در مدت 28 روز می باشد.
کلیدواژه ها:
بتن پودری واکنشی(RPC) ،ضایعات گرانیت ، مقاومت فشاری، مقاومت کششی غیرمستقیم.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است