موضوعات
# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 4008-IRAST (R2) ارائه روشی برای مدل‌سازی تیر پیوند در قاب‌های مهاربندی واگرا سید روح الله حسینی واعظ، احسان دهقانی فیروز آبادی، محمد علی فتحعلی مقاله پذیرفته شده است
2 4002-IRAST (R5) بررسی تاثیر شکل و نوع مصالح هسته پانل‏ های ساندویچی کنگره ‏ای با رویکرد تغییرشکل و اتلاف انرژی در برابر بارهای انفجاری سهیل سبزواری، فرزاد شهابیان مقاله پذیرفته شده است