برای ارسال اثر برای مسابقه؛ روی عنوان مسابقه کلیک کنید.
عنوان مسابقه
انتخاب سازه های برتر ملی و بین المللی
توضیحات

انتخاب سازه های برتر ملی و بین المللی یکی از بخش های چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه ایران است. در این بخش دستاندرکان حقیقی و حقوقی صنعت سازه ای از قبیل؛کارفرمایان، پیمانکاران، طراحان، سازندگان اجزاء ساختمان، اساتید، مهندسان و ...، سازه های خود را به دبیرخانه علمی همایش؛ انجمن مهندسی سازه ایران، معرفی کرده و به قضاوت متخصصین می گذارند. این سازه ها توسط استادان برجسته مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت سازه های برتر در شاخه های مختلف از جمله سازه های مسکونی، اداری، تجاری، پل، تونل، سازه های ویژه، ساختمان های تجاری و مسکونی فاخر، برج های چند منظوره و ... معرفی و به آن ها لوح تقدیر و تندیس همایش اهداء خواهد شد.

تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1396-11-20
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1396-11-29